Quảng cáo OOH trên toàn thế giới hỗ trợ ngày động vật có nguy cơ tuyệt chủng

Ngành quảng cáo ngoài trời (OOH) kêu gọi mọi người trên khắp thế giới nâng cao ý thức, trách nhiệm để bảo vệ những loài động vật sắp tuyệt chủng. Chiến dịch bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng: Vào Ngày loài có nguy cơ tuyệt chủng (Endangered Species Day) được tổ chức…