COMPASS TECH RA MẮT DỊCH VỤ GIÁM SÁT QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Compass Tech ra mắt dịch vụ giám sát quảng cáo ngoài trời đầu tiên tại Việt Nam, giúp các nhãn hàng kiểm soát được hình ảnh thương hiệu trên biển bảng quảng cáo. Tầm quan trọng của thương hiệu trên bảng quảng cáo ngoài trời: Quảng cáo ngoài trời (OOH: out of home) được xem…