OOHClub bổ sung 5 nhân sự cấp cao – định hướng phát triển CLB trong năm 2021-2024

Vào ngày 25-5-2021 vừa qua, Câu lạc bộ quảng cáo ngoài trời TP.HCM (OOHClub) và Hội quảng cáo TP.HCM (HAA) đã họp trao quyết định bổ sung 5 nhân sự cấp cao mới cho OOHClub.   Ban chủ nhiệm OOHClub nhiệm kỳ 2021-2024. Nhằm đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ quảng cáo ngoài…

Compass tiên phong về dịch vụ dữ liệu và đo lường hiệu quả quảng cáo ngoài trời

Ngành Quảng cáo ngoài trời (QCNT) bắt đầu sử dụng nhiều báo cáo hơn trong việc đo lường hiệu quả; thị trường hoặc giám sát các nhãn hàng cạnh tranh. Trong đó Compass là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ về đo lường, cung cấp báo cáo thị trường cho…