08
Th6

Ngưng quảng cáo sản phẩm thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi

Ngày 23-7, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi dừng ngay việc quả...
08
Th6

Số: 50/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 50/2010/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng...

Bạn muốn liên hệ với chúng tôi?